Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
septiñtas
Straipsnelis:
Toch. A ṣpät, B ṣukt (taip pat ṣuk su formomis: A pl. ṣäptäntu, (dūriniuose) ṣäpta-, B loc. ṣukne „am Siebenten“; A ṣäptänt, B ṣuktante „septintas“. Giminystę su s. i. saptá, lo. septem, gr. ἑπτά ir t. t. < ide. *septm̥ nustatė jau Sieg-Siegling, SPAW 1908, 928. Tuo tarpu kai A ṣpät aiškinimas nekelia jokių abejonių, tai B ṣukt iškelia rimtų sunkumų: vietoj laukiamo -p- turime -k-, o vietoj a < * < ide *e (plg. A ṣpät) turime u. Jau savo Lexique (1941) 125, -k- atsiradimą aš aiškinau B okt „aštuoni“ įtaka (B ṣuk absoliutiniame žodžio gale turi tą patį -kt- > -k- supaprastinimą kaip ir B ok greta okt). Šitokį aiškinimą taip pat pasiūlė Pisani, Rend. 75, 2 (1941–1942) 21 ir Kr.-Th., Elem. I (1960) 159. [...] Dėl priesagos (A) -änt, (B) -ante kelintiniuose A ṣäptänt, B ṣuktante „septintas“ plg. s. v. a. sibunto, lie. septiñtas < ide. (nom. sg. m.) *-n̥to-s. [...].
Šaltinis:
Windekens 1976, 461
Antraštė:
septiñtas
Straipsnelis:
Pr. asmus, acc. asman. Formų I sepmas vs. asmus, II septmas vs. asmus, E septmas vs. asmus santykis rodo, kad įprastinis formos asmus taisymas į **asmas nėra teisingas. Toks pat skirtumas matomas lie. septiñtas ir aštuñtas, pagal kuriuos rekonstruotinos formos yra *septmos ir *ok’twos, plg. gr. hébdomos, ógdowos. Todėl Kortlandas rekonstruoja ankstyvosios pr. *asmwas, kuris išsivystė į asmus.
Šaltinis:
Kortlandt 2002, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas