Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
serbentà
Straipsnelis:
[Aptariami ide. dariniai su priesaga *-bʰo-. Spalvas reiškiantys būdvardžiai:] *s(u̯)or-bʰo- ‘dark red or black’: lo. sorbum ‘serviceberry (Pyrus domestica)’, s. air. sorb ‘stain, dirt’, lie. serbentà ‘red currant’ ~ la. sârts ‘red in the face’.
Šaltinis:
Hyllested 2009, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas