Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
serdė
Reikšmė:
šerdis
Straipsnelis:
Lie. serdė ‘šerdis’ < la. serde: serdēsérdė.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 15
Antraštė:
šerdė̃
Straipsnelis:
Ē-kamieno lie. trm. šerdė̃, la. ser̂de greičiausiai atspindi paplitusią tendenciją mot. g. i-kamienus pakeisti į produktyvesnę ē-linksniuotę. Nors galima manyti, kad *śērda-/ā- buvo būdvardžio *śērdii̯a- ‘centrinė (medžio dalis)’ pamatas, kurio mot. g. forma *śērdii̯ā > *śērdē buvo sudaiktvardinta ir įgijo reikšmę ‘(medžio) centras, vidus’, vėliau po *śīrdi- pakeistą į *śērdi-. Dar žr. širdìs.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011c, 161–170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas