Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
serdõkas
Straipsnelis:
šerdõkas ‘senovinis berankovis viršutinis drabužis, liemenė’. Šio žodžio kelias į lietuvių kalbą nėra aiškus. Jis galėjo ateiti per lenkų kalbą, plg. lie. serdõkas ‘t. p.’ iš le. serdak ‘palaidinis, dažniausiai muštas kailiu’ (LKŽ XII 424; XIV 647). Tačiau įmanoma ir tai, kad į lietuvių kalbą ši forma pateko tiesiai iš vokiečių kalbos, plg. Rytų Prūsijos vok. scherldōk, scheldōk ‘prijuostė’ (Fr II 267; GrimmXV 2071). Tai tarminės vok. Schurztuch formos. Šerdõkas raštų kalboje pirmą kartą pasirodo XVIII a. – Mažosios Lietuvos žodynuose (R 274; MŽ 367). Ten junginys šerdõkas geležinis reiškia šarvą. Liemenės reikšme jis vartojamas keliuoseXIX–XX a. žodynuose (N 519; [K 424]; NdŽ IV 473; KŽ 2397). Dar žr. šiurkštõkas. [Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch 1–33, München, 1984.]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas