Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
seredà
Reikšmė:
trečiadienis (Mittwoch)
Straipsnelis:
žr. utarnykas
Šaltinis:
Pisani 1973, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas