Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
seserėnas
Straipsnelis:
Iš sesers pavadinimo akivaizdžiai yra kilę s. šv. swiri ‘motinos sesers sūnus’, s. saksų swiri, s. ang. (ge)swiria ‘sesers sūnus, sūnėnas’. [...] Šie žodžiai remiasi veikiausiai visu sesers pavadinimu, ne jo dalimi: reprezentuoja *sweseriyo- (plg. lie. dial. seserēnas ‘sesers sūnus’), kuris išvirto į *swiziriya-, *swi(ri)riya-.
Šaltinis:
Szemerényi 1977, 93
Antraštė:
seserė́nas
Reikšmė:
сын сестры
Straipsnelis:
Straipsnyje remiantis baltų kalbų duomenimis nagrinėjama skaičiaus kategorija slavų kalbose. Praslavų priesaga *-ěn- turi atitikmenų gr. -ην, lie. -ė́n-as kildinama iš ide. priesagos *-ēn-, reiškusia priskyrimą, priklausomybę (dalyviuose). Martynovas pabrėžia, kad šio tipo darybos pagrindas – patroniminiai pavadinimai – lie. seserė́nas ‘сын сестры’, praslavų *-sestrěnъ.
Šaltinis:
Дегтярев 1989, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas