Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sètas
Straipsnelis:
Mano galva, lie. sètas < ang. set ir šis lie. žodis nesusijęs su la. sȩ̃ts – kaip mano Blesė (žr.: Блесе – KZ 75, 1957, 111).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas