Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siaũstė
Reikšmė:
didelė apsisiaučiama skara, skepeta, skraistė
Straipsnelis:
Lie. iau > br. я fonetikos lituanizmas br. сятка ‘didelė skara su kutais ar mezginiais’ neabejotinai yra kilusi iš lie. siaũstė (< siaũttė) ‘didelė apsisiaučiama skara, skepeta, skraistė’ + br. -ка ir gimininga lie. siaũstas ‘apsiaustas, skraistė’, siaũsti ‘gaubti, dengti, supti’, dar plg. apsiaũstas, siaustùvas ‘apsiaustas; vystyklas, drobulė, paklodė’, siaustinùkai, siaustinė̃liai ‘nugaroje susiaučiami kūdikio marškinėliai’, siaustinė̃lis ‘berankovis apsiaustas nuo lietaus’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 75, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas