Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siẽnis
Straipsnelis:
(Straipsnyje aptariami le. terminui sień, przedsionek gyvoje lie. kalboje rasti pavadinimai.) Pavadinimas siẽnis su savo variantais greičiausiai bus polonizmas: iš le. k. sień. Variantas siẽdnius bus gavęs -d- kontaminacijos keliu šalia veiksmažodžio sėdė́ti (ž. siedíeti). Slavišką kilmę rodo ir to žodžio tvirtagalė priegaidė.
Šaltinis:
Balčikonis 1966, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas