Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sija
Straipsnelis:
Lie. sija : lie. sieti = la. siet ‘jungti, sieti’. žr. balkis
Šaltinis:
Buck 1949, 599
Antraštė:
sijà
Straipsnelis:
Toch. B ṣem- ‘(vežimo) ašis’. Toch. B ṣem- pasidaro suprantamas susiejus jį su giminiškais s. air. sim ‘grandinė’, s. isl. sīmi, s. ang. sima, s. saksų sīmo ‘virvė, ryšys’, gr. ἱμάς ‘diržas’, ἱμονιά ‘virvė šuliniui’ (rodantis kamieną *ἱμων, plg. Frisk, GEW I 724 ir toliau) ir t. t., kurie susiję su ide. *sē(i)- ir t. t. ‘surišti, sujungti’ (plg. s. i. syáti, lie. siẽti, het. iš̮ii̯a- ir t. t. bei toch. A syaḳ ir t. t. ‘kartu (su)’, A (kärk)ṣiṃ ‘ryšiai, grandinės’). Dėl reikšmės ‘ašis’ = ‘sujungimas’, žr. taip pat vedinius: s. i. sétu- – ‘ryšys, tiltas, užtvanka’, lie. àtsailė ‘Verbindungstange zwischen Bracke und Achse’, sijà ‘Brückenbalken’ bei taip pat paminėtų gr. ἱμάς, kuris taip pat reiškia ‘sija’. Blogiausiu atveju toch. B ṣem- galėjo kilti iš ide. *sē-m- (plg. s. i. aoristas asāt, sātsyáti bei taip pat toch. B ṣecake ‘liūtas’ < ide. *sē-t-eqo-), bet kadangi B forma nerodo jokio balsio senajame žodžio gale, tai, aš manau, tikslingiau ṣem (m.) įžiūrėti skolinį iš A dialekto, kuriame *ṣem- reguliariai reprezentuotų ide. *sēimō(n) (plg. gr. *ἱμων ir t. t.), nors senasis *sēimo-s (nom. sg.) taip pat negali būti atmestas.
Šaltinis:
Windekens 1976, I, 454

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas