Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sil̃kė
Straipsnelis:
sylecke E. 575 ‘silkė’: lie. sil̃kė, apie tai Trautmann Apr. Spr. 426 su liter. bei ME ir EH s. v. siļ̃ķe su liter.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 305
Antraštė:
sil̃kė
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. sylecke ‘Hering’ (E 572) = ‘herring, Clupea harengus’ < *silikē (M IV, 107; T 426). Bl.: kuršių šīlěke, lie. sil̃kė, la. silķe , silkis ‘herring’ (F 785); taip pat ir bl.-fin. pavadinimuose: suom. silakka, trm. sil(l)ahka, silhakka ‘t. p.’, est. silk ir t. t. Visi jie greičiausiai yra skoliniai iš šved. sillaka < silli ‘herring’ & laka ‘salt water’ (SKES 1023). Kiek mažiau tikėtina Berneker versija (žr. M IV, 107–08), kad bl. formos kilo iš *sild(i)kē, plg. sl. *sьldь ir jo vedinius: č. sled ̕, le. śledź, r. sel ̕d ̕ ‘herring’ ir kt. Jie turėtų būti atėję iš skandinaviškų šaltinių, plg. s. isl. sild, síld ‘t. p.’ < *sĭlaðā. Minėtini ir tokie skand. pavadinimai, kaip kad s. isl., šved. síl ‘Tobiasfish’, isl. síli ‘heringartiger Fisch’ ir kt., greičiausiai ir s. air. síl ‘Saat’.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas