Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sintė́ti
Straipsnelis:
Het. istanza(n)- (c.) ‘dvasia, siela, protas, valia’ pl. taip pat ‘gyvos būtybės, žmonės, asmenys’ [468]…[469]…[470] yra kilusi iš ide. *s(t)ent-to-, paralelė lo. sensus ‘jausmas’ < *sent-tu-, s. v. a. sin(n) ‘protas’ < *sent-no-, lie. sintė́ti ‘galvoti’ (IEW 908).
Šaltinis:
Puhvel HED II, 471
Antraštė:
sintė́ti
Straipsnelis:
žr. siųsti
Šaltinis:
Seebold 1970, 394–395
Antraštė:
sintė́ti
Reikšmė:
se décider, réfléchir
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Lo. sentiō, sensī ‘sentir; percevoir’ veikiausiai tęsia senąjį i̯e/o-prezensą *sń̥t-i̯e/o- ‘avoir du flair’, plg. s. sl. būdv. sęštĭ ‘intelligent, rusé’ (< sl. *sĭntjĭ, sustabarėjęs gerundyvas *sn̥t-i̯ó- ‘qui est susceptible de perception’), lie. žem. sinčiù, sintė́ti ‘se décider, réfléchir’ (< bl.-sl. *sń̥t-i̯e/o-, *sn̥t-éh₁-).
Šaltinis:
Garnier 2010, 151
Antraštė:
sintė́ti
Reikšmė:
mąstyti
Straipsnelis:
[Aptariama toponimo Zintai - Cintai (Žintai?) kilmė.] G. Blažienė (2005) bažnytkaimį Zinten kildina iš archetipo *Zint-, siedama jį su pr. asmenvardžiu Szinte. Ji juos motyvuoja lietuvių veiksmažodžiu ziñtyti (-ija, -ijo) ‘bartis, vaidytis, ginčytis; delsti, vilkinti, vengti ką daryti’ < ziñtas ‘vaidingas’. Abejonių kelia pirminio garso prieš balsį žymėjimas [z], nes įprastai vok. žodžiuose tokioje pozicijoje rašoma s raidė. Zinten rašybos įvairovė su inicialiniais s, sz, zc nurodo į tarimą *Sintai. Nereikia jokio ziñtyti, Lietuvoje turint Sintautus ir veiksmažodį sintė́ti. Dėl šio reikšmės ‘mąstyti’ (plg. lo. sentire, s. v. a. sin), taip pat homoniminio ‘alsuoti’ bei veiksmažodžių *sintis ‘senti’ ir siñti ‘sieti’ etimologijų plg. Fraenkel LEW.
Šaltinis:
Palmaitis 2010b, 355–358

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas