Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
si̇̀ntie
Reikšmė:
‘(pa)kabinti’
Straipsnelis:
Aruma (Arumaa Lit. mundartl. Texte a. d. Wiln. Geg. 16) pateikia lie. veiksmažodį si̇̀na (praes. 3), sýnė (praet. 3), si̇̀ntie ‘(pa)kabinti (sūpuokles, lopšį)’. Norėdami ką nors pakabinti , pririšame tą daiktą, todėl galbūt galima lie. si̇̀ntie gretinti su siẽti (la. si̇̀et) ‘surišti’. Praes. 3 formą si̇̀na galima lyginti su s. i. sināti ‘riša’. Pagal lie. pi̇̀na: pýnė, pi̇̀nti pavyzdį šalia lie. si̇̀na buvo pasidarytos naujos formos sýnė (praet.) ir inf. si̇̀ntie.
Šaltinis:
Endzelīns DI III(2), 87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas