Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siubúoti
Reikšmė:
‘sich (mit dem Oberteil des Körpers) wiegen, schaukeln’
Straipsnelis:
žr. supti
Šaltinis:
Machek 1966, 172–173
Antraštė:
siūbuoti
Straipsnelis:
žr. sūboti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas