Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siuolas
Reikšmė:
siūlas
Straipsnelis:
žr. gųnžys
Šaltinis:
Stundžia 1985, 92
Antraštė:
siúolas
Reikšmė:
‘siūlas’
Straipsnelis:
Siúolas ‘siūlas’, špuolė̃ ‘špūlė’ – čia [91] ū išvirtęs į uo neseniai, greičiausiai dėl hiperkorekcijos.
Šaltinis:
Stundžia 1985, 91–92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas