Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skūnė
Reikšmė:
daržinė
Straipsnelis:
Lie. skūnė, la. škū̀nis < v. v. ž. sehune = v. a. seheune, visi < ide. *(s)keu- ‘dengti’, matomos s. i. skunāti ‘saugoja’, gr. σκῦτος ‘slėpti’, lo. obscūrus ‘tamsus’ ir t.t. Žr. kort. daržinė
Šaltinis:
Buck 1949, 493
Antraštė:
skūnė
Reikšmė:
daržinė, kluonas
Straipsnelis:
Skolinys iš vokiečių žemaičių kalbos, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje: skūnė.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas