Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skãbas
Reikšmė:
‘stiebelis be lapų’
Straipsnelis:
Br. trm. скáдка скáпка ‘rakštis’ šiaurės vakarų Baltarusijos žodyno sudarytojai palygino su lie. skãbas ‘стебель без листьев’ (Слоy̆н. Паy̆ночн. – заход. Беларуси 4, 433).
Šaltinis:
Горячева 1985 (1988), 63
Antraštė:
skabas
Reikšmė:
rūgštus, rūgęs
Straipsnelis:
Lie. skabas ‘rūgštus, rūgęs’ < la. skābs: skabas, v. ruksztus. – Silkė su skaba putra Latvį daro gudrą; šis Miežinio žodis tarp latviškų jau įrašytas JablR IV 45: „skabas liet. skobus, suskobęs – sinonimas žodžių rūgštus, surūgęs“.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas