Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
-skabti
Reikšmė:
rūgti, skobti
Straipsnelis:
Lie. -skabti ‘rūgti, skobti’ < la. skābt: apskabtiapskabt…; įskabęs, v. įrūgęs (plg. įrugęs, usiierúdzis, ieskábis); suskabti, v. surugti (plg. surugti… – saskábt); tik suskabti ‘suskobti, sugižti’ dar yra žinoma ir iš Gruzdžių, ne per toliausiai nuo Latvijos pakraščio, kur darbuotasi Miežinio.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas