Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skabùs
Straipsnelis:
Ide. kamienas *skā̆bh-, *skobh- remiasi ide. šaknimi *ks- (ks- > sk-; metatezė), plg. r. скоблить, s. sl. скобль ‘grandiklis’, lie. skabùs ‘aštrus’, skõbti ‘skaptuoti’, skebérda ‘nuolauža, ištrupa’, la. skabrs ‘aštrus, grublėtas’, skabrums ‘aštrumas, nelygumas’, skabît ‘nukapoti šakas’, go. skaban ‘skaptuoti, kirpti’, s. v. a. scaban ‘grandyti’, scaba ‘oblius’, lo. scabō ‘šukuoju, grandau’, scabies ‘grublėtumas, miežiai, šašai’, scaber ‘grublėtas, miežuotas’, scobis ‘pjuvenos’, scobina ‘dildė’, gr. σκάφος ‘sukasti, surausti’, σκαφίς, -ίδος ‘gelda, vonia’, σκάφη ‘gelda’, σκαφεύς ‘žemių kasėjas’, σκαφεῖον ‘kaplys, kasiklis’, σκάφιον ‘kaplys’.
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas