Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaičius
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘skaičius’, dažniausiai susiję su žodžiu, reiškiančiu ‘skaičiuoti’, kurie gali turėti labai įvairius semantinius šaltinius. Jie gali būti paremti žodžiais, reiškiančiais ‘susitarimas’, ‘tvarka’, ‘pasiskirstymas’. Lie. skaičius, skaitlius, la. skaits, skaitlis: lie. skaityti, la. skaitīt ‘skaičiuoti’, la. šḱist ‘galvoti, manyti’, s. sl. čisti ‘skaičiuoti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 918

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas