Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaidùs
Straipsnelis:
Kaip etimologinės analizės būtina sąlyga yra nurodoma s. indoeuropiečio psichologijos visapusiškas tyrinėjimas. Šios psichologijos charakteringiausia ypatybė – mąstymo konkretumas, kuris tvirtai susijęs su darbo procesais. Pvz., ‘dalyti’ reikšmė daugeliu atvejų yra kilusi iš reikšmės ‘pjauti, supjaustyti (į dalis)’ Taip yra vok. scheiden ‘dalyti’ ir lie. skaidùs ‘dalomas’, kurie kilę iš ide. *(s)kei- ‘pjauti’, ‘kirsti’ (plg.: lo. caedō ‘kertu’). Šiai šakniai priklauso s. isl. sceifr, s. ang. scāf, vok. schief, la. šķībs ‘žvairas, kreivas’ ← ‘nupjautas, nušienautas’ (plg.: Pok., 922). Ši šaknis lie. skiesti taip pat įgijo išvestinę raikšmę ‘skystinti, miešti’ (plg.: s. sl. цѣдити *‘atskirti’ → ‘perkošti’). Dėl to darosi suprantamos tokios reikšmės, kaip lie. skaidrùs, skaistùs. Tikriausiai čia priklauso ir s. sl. чистъ, jeigu jis yra kilęs iš *kei-d-tos, kažkada reiškusios ‘iškirstas’ (t. y. sklypas be medžių); plg.: lo. cae-d-ō ‘kertu’, t. p. r. trm. чисть ‘vieta, kur iškirstas miškas’.
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas