Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skáinioti
Straipsnelis:
Lie. skái-nioti visai be reikalo skiriamas šakniai *koi-/*kei-, kadangi jis vėlyvas darinys, sudarytas balsių kaitos eilės i pagrindu, plg. skìna : skáinioti = giñti : gáinioti ir pan.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968c, 146

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas