Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaistùs
Straipsnelis:
Het. v. iskit(t)ahh- ‘duoti ženklą, signalizuoti, išskirti’ reikšmė panaši į IZKIM-ah(h)- = sakiyah(h)- ‘duoti ženklą’. Tačiau pastarasis turi kiek kitokių reikšmės atspalvių (plg. lo. sāgus ‘pranašavimas’) ir todėl iskittahh- pavadina su kasdienybe besisiejantį ženklų perdavimą. Tagi het. iskittahh- gali būti denominityvinis v., pamatuotas *iskit(t)a-. Pastarąją rekonstruotą prolytę galime lyginti su lie. skaistùs, skaidrùs ‘aiškus, ryškus’ ar s. v. a. ge-schide, lo. scītus ‘protingas, įžvalgus’, scītum ‘apsisprendimas, įsakymas’.
Šaltinis:
Puhvel HED II, 426
Antraštė:
skaistus
Reikšmė:
gaišs, tīrs; tikumīgs, nevainīgs
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariamos lie. ir la. k. būdvardžių semantinių pakitimų priežastys.] Iš ekstralingvistinių priežasčių minėtinos socialinės priežastys, iliustruojamos semantiniu leksemos lie. skaistus ‘gaišs, tīrs’ → ‘tikumīgs, nevainīgs’ pakitimu.
Šaltinis:
Trumpa 2007, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas