Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skal̃bti, -biù, -biaũ
Straipsnelis:
Lie. žodis skal̃bti (-biù, -biaũ) yra vedinys žodžio skélti (skeliù, skė́liau), sietinas su r. ščel’ f. ‘plyšys’, le. szczelina ‘t. p.’, bulg. skala ‘uola’, s. isl. skilja ‘skelti’. Visi turi ide. šaknį *(s)kel- [Fraenkel, LEW 793, 800; Pokorny, IEW 923].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas