Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaldà
Reikšmė:
szczapa, łuczywo
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos postverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -dyti perintegracijos procesais.] Lie. skald-à, skal̃d-ė ʻszczapa, łuczywoʼ < skál-dyti ʻszczepać, rozłupywać, kruszyćʼ : skélti ʻszczepać, rąbaćʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas