Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skandi̇̀nti
Straipsnelis:
Pr. auskandints 43, ₂ ‘nuskandintas’: lie. skandi̇̀nti.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 185
Antraštė:
skandi̇̀nti
Reikšmė:
‘ertranken’
Straipsnelis:
žr. skandinti
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 139
Antraštė:
skandinti
Reikšmė:
‘(pa)gadinti’
Straipsnelis:
Skardžius Die. slav. Lehnw. 176 Mažvydo sakinio ‘mokinti liep visą svietą, jog est pratapīts del ghreka’ v. pratapīts verčia ‘(pa)gadinti, sunaikinti’ ir kildina iš br. протопить ‘durchbringen’. Kad sl. topiti iš tikro reiškia ‘skandinti’, tai gal ir veiksmažodis patapīts reikšmė yra ‘nuskandintas’. Iš reikšmės ‘nuskandinti’ atsiranda reikšmė ‘žūti’, plg. la. nùoslìkt 2 ‘nuskęsti, žūti’: lab̄ba nuoslīkusi. Dabar manau, kad Becenbergerio (BGLS 322) pateiktą lie. skandinti ‘(pa)gadinti’ galime drąsiai tapatinti su lie. skandi̇̀nti ‘ertranken’ ir apvienyti su la. (kurš.) atšķnst ‘mirti’, lie. skęsti ‘slīkt’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas