Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skanùs
Reikšmė:
‘wohlschmeckend’
Straipsnelis:
stanulonx E. 623 ‘Kellerhals’ turbūt anot Fiko (žr. Trautmann Apr. Spr. 436 ir FBR XII 148), yra taisytinas į scanulonx: lie. skanùs bei lunkan, plg. le. wilcze łyko ‘Kellerhals’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 313
Antraštė:
skanùs
Straipsnelis:
Fiko nuomonė, kad pr. stanulonx ‘raudonžiedis žalčialunkis’ (esą reikia skaityti: *scanulonx: lie. skanùs), tai atpasakoja Trautmann Apr. Spr. 436, man rodos esanti pagrįsta, nes šis krūmas išties pasižymi aštriu skoniu, kuris ne visiems patiks. Bet dėl skonio nesiginčijama.
Šaltinis:
Endzelīns DI III(2), 56
Antraštė:
skanùs
Straipsnelis:
žr. platùs
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50
Antraštė:
skanùs
Reikšmė:
gards, garšīgs; kuris gero skonio, gardus; teikiantis pasitenkinimo, malonus; patrauklus, meilus, įdomus; skambus, garsus; riebus, nešvankus; smarkus, stiprus
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami homogenetiniai, tačiau heterosemantiniai rytų bl. k. žodžiai: la. skāņš ‘skābens, ieskābis’ ir lie. skanùs ‘gards, garšīgs’. Lie. ir la. rašytiniai duomenys reikšmių pasikeitimo nerodo. Endzelynas nemano, kad šie žodžiai yra sietini (ME III, 879), o Karulis teigia, kad tai bendrašakniai žodžiai, atsiradę iš bl. *sken- : *skan- (LEV II, 196).
Šaltinis:
Trumpa 2001, 137–138

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas