Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skãpsnė
Straipsnelis:
Gr. σκέπαρνος m. ‘kirvis’ [...] Neaiškus techninis terminas. Suponuojant priesagą *r+n, buvo gretinama su baltiškais ir slaviškais žodžiais: r. ščepáti ‘skelti, skaldyti į gabalus’, ščepa ‘drožlė’ ir t. t., la. šķẽpele ‘gabalas’, su kitu balsiu lie. skãpsnė ir t. t., taip pat plg. gr. σκάπτω ir κόπτω. Žr. Bechtel, Lexilogus s. u., Pokorny 931 ir toliau. Kita hipotezė - Niedermann, JF 37, 1917, 149–155. Žodžio galo –ρν- taip pat gali rodyti skolinį, plg. [1013] ἄκορνα, κόθορνος ir t. t. Pagal šiuos skolinius, jį taip pat galima ide. kilmės šakniai, plg. κέαρνα σίδηρα τεκτονικά (Hes.). Žr. Chantraine, Formation 208–209, Schwyzer Gr. Gr. 1, 491
Šaltinis:
Chantraine DEG, 4(1), 1013–1014

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas