Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skarà
Straipsnelis:
Alb. shark m. ‘žalias riešuto apvalkalas; vaisių (kaulavaisių) minkštimas’. Greičiausiai, kad su gr. σάρξ σαρκός ‘kūnas’, Teofrasto raštuose ‘vaisių minkštimas’ (N. Joklis), šis žodis jungtinas su sharku i bollës ‘gyvatės išnara’, sharkë ir zharg ‘pelle che è deposta dal serpente in primavera; scorza d’albero’, su shakull ‘odinis maišas’ ir su rrëchék ‘odinis maišas, (kalvio) dumplės’ bei su jų variantais ir gali būti artimas giminaitis r. skorá, le. skóra ‘oda’, [lie. skarà], lo. scortum ‘oda’ ir t. t. Pirminė alb. žodžio forma *shar*sker- su fonetine sk:sh raida; pirminė reikšmė ‘oda’. Dėl skirtingų lo. žodžio culleus ‘odinis maišas (skysčiams laikyti arba transportuoti)’ greta dim. pl. culliola ‘cortices nucum vividum, dicta a similitudine culleorum’ gretintinas su minėtais žodžiais.
Šaltinis:
Çabej 1966a, 10–11 (49)
Antraštė:
skarà
Straipsnelis:
Skãras : skarà ‘drobinė skepeta, skarmalas; atplaiša’. Siejama su ski̇̀rti, skùrti (Skardžius ŽD 41, Fraenkel LEW 796). La. skara ‘garbiniuota vilna, kudla; skarmalas’. Fem. -ā- kamieną refleksuoja (s.) r. скора, le. skora ‘oda, kailis’, s. v. a. scara ‘karinis padalinys; būrys, gauja’ ← *‘atplaiša’, plg. s. isl. skor f. ‘prapjovimas, įpjova, įrantas; plyšys, suskilimas’ (Fraenkel LEW 796, Walde–Pokorny VglW II 576, Pokorny IEW 938 t.t., Kluge EW 507). Remiantis tuo, kas pasakyta, reikia suponuoti bl.-sl. *skarā f., plg. Trautmann BSlW 267.
Šaltinis:
Stundžia 1978, 116
Antraštė:
skarà
Straipsnelis:
kamieno variantas yra paveldėtas [iš ide. prokalbės laikų], o (-kamienis yra bendrabaltiškas ar atskirų baltų kalbų padaras: lie. skarà = la. skara, (s.) r. скора, le. skora, s. v. a. scara / lie. skãras.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas