Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skárdas
Straipsnelis:
scarstis – šitaip Fortunatovas BB III 60 taiso užrašymą starstis E. 528 ‘alavas’ ir pr. žodį sieja su lie. skárdas bei la. skãrds.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 307
Antraštė:
skar̃das
Reikšmė:
aidas, atbalsis, atgarsis; skardėjimas, garsas; gandas
Straipsnelis:
žr. kersti
Šaltinis:
Pakerys 2006, 77–78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas