Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skardénti
Reikšmė:
daryti, kad aidėtų, skambėtų; skelbti, garsinti; skambėti, aidėti, būti pilnam garsų; čiulbėti, skardžiai giedoti, dainuoti; šaukti, balsu atsiliepti
Straipsnelis:
žr. kersti
Šaltinis:
Pakerys 2006, 77–78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas