Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skardis
Reikšmė:
‘skarda’
Straipsnelis:
Lie. skardis, la. skārds, galbūt < lyv. kārda, suom. karta ‘t. p.’ (tačiau gali būti ir atvirkščiai, tada bl. formos < v. v. a. schart ‘geležinė keptuvė’, tačiau tai dar neaišku).
Šaltinis:
Buck 1949, 615
Antraštė:
skar̃dis
Straipsnelis:
Aptariant G. Kronaserio knygoje „Handbuch der Semasiologie“ dviejų žodžių – s. i. çā́khā ‘šaka’ ir go. hōha ‘plūgas’ – sugretinimą, nurodoma, kad jie yra kilę iš ide. šaknies *sek- ‘pjauti’ lygiai taip kaip, pavyzdžiui, lie. skar̃dis ir s. r. o-скърдъ ‘kirvis’ priklauso ide. *sker- ‘pjauti’.
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas