Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaudė̃
Straipsnelis:
Kadangi žodžio pradžios ks- virsta sk- (metatezė), lie. skaudė̃ ‘skausmas, žaizda, votis’ irgi gali sietis su ide. šaknimi ks- (: kes-).
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas