Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaugė
Reikšmė:
‘pavydas’
Straipsnelis:
Lie. skaugė giminiška la. skauǵis ‘pavyduolis, priešas’, galbūt giminiška ukr. skuhnij ‘menkas’, č. skuhrati ‘inkšti, verkšlenti’, šakniniai santykiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 1140
Antraštė:
skaugė
Straipsnelis:
Fasmeris (Фасмер IV rankraštis) r. скýгор скýгорить скугóлить ‘verkšlenti, inkšti, ilgėtis, liūdėti’ (bei ukr. скугнiти, скуготати ‘kriuksėti’, č. skuhrati ‘dejuoti’, skuhrač ‘bambeklis, niurgzlys’ [214], slovk. skuhrat’ ‘skųstis’ (apie slovk. skuhrat’ žr.: Machek ¹450), skuhrač ‘šykštuolis’) sieja su lie. skaugė ‘pavydas’ bei r. скогóль ‘paršelis’, скогóлить ‘cypti, inkšti’. Fasmeris atsargiai spėja, kad r. скýгор gali būti garsažodinės kilmės.
Šaltinis:
Петлева 1970 (1972), 214–215

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas