Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skeberdė́ti
Straipsnelis:
Mak. шкéбав ‘silpnas’ bei jam giminiški шкобав шкоблест ‘blogas, liesas’, bulg. шкобава ‘raukšlėtis’ priklauso etimologiniam lizdui *ščeb- / *skoba (plg. r. trm. щебло ‘pušies pliauska’, щебень ‘skalda’) [23]. Mak. pavyzdžiai, būdami sl. *ščeb- tęsiniais, savo semantika yra išvestiniai (‘skaldyti’ > ‘smulkėti, blogti’ > ‘blogas, silpnas’), kuriems semantiškai artimi lie. skeberdė́ti ‘skaldyti, nuskursti, nusigyventi’ (Fraenkel 799).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981) 23–24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas