Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skelbsti
Reikšmė:
‘pranešti, paskelbti’
Straipsnelis:
F. Bezlajus (F. Bezlaj. Eseji, 127) slov. leksemą skólke, -i ‘katafalkas’ gretina su lie. skelbsti, la. skalš ‘garsus, skambus’, r. сколить, č. skoliti ‘loti’. Arčiau tiesos būtų minėtą slov. žodį laikyti giminišku slov. kòtk, kotka ‘uolos iškyšulys, šlaunis, kulšis’ < prasl. *kъlkъ (Фасмер II 291–292) ir toliau r. колк ‘kaulinis kamblys po karvės ragu’, bulg. кълка ‘kulšis’.
Šaltinis:
Куркина 1971 (1973)b, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas