Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skẽpetas
Straipsnelis:
Fasmerio (Фасмер IV 503) siūlymas, r. trm. щепет ‘apdaras, drabužis’ sieti su щепá (reikšme ‘smulkmena’ ir щепaть genetiškai, matyt, teisingas, bet kelia abejonių dėl semantikos. O juk r. trm. щепет savo fonetika, daryba visiškai atitinka, o semantiškai yra artimesnis lie. trm. skẽpeta ‘skarelė’, kuriuo remiasi lie. adj. skepeti̇̀nis = r. trm. щепетный ‘išsigražinęs, išsipuošęs’.
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas