Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sker̃sti
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 211–212

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas