Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sker̃stas
Reikšmė:
kirstukas
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 211–212
Antraštė:
sker̃stas
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 212

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas