Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sketẽlis
Reikšmė:
gūbrys, ketera; paties nugaros viršaus šeriai
Straipsnelis:
Gali būti, kad lie. trm. sketẽlis ‘gūbrys, ketera; paties nugaros viršaus šeriai’ nėra deminutyvas, o turi senąjį kamieną *sketel-. Ir kiti senųjų heteroklitų kontinuantai lie. kalboje atspindi r/l kaitą, plg. lie. katãlyti ir katãryti ‘mušti, kapoti’ [ir kt.].
Šaltinis:
Eckert 1972b, 137
Antraštė:
sketẽlis
Reikšmė:
хребет; paties nugaros viršaus šeriai
Straipsnelis:
žr. sketera
Šaltinis:
Urbutis 1974b, 132–136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas