Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(s)ketera(s)
Straipsnelis:
[Rec. kn. V. Urbutis BEE 1981.] Novatoriškas etiudas ‘šakutes (s)ket-žodžiai’ (p. 68–84), kuriame vykusiai nušviesta pirminės ide. *s(e)k- ‘pjauti’ darinių labai sudėtinga evoliucija baltų ir kt. gim. k-se; viena pastabėlė: autoriaus išaiškintai lie. (s)ketera(s) reikšmės ‘šelmuo, kraigas’ raidai paralele gali eiti dar ir pr. pellekis ‘t. p.’, kurio galutinė atrama yra verb. balt. *(s)pel- ‘skelti’ (PKP II 281).
Šaltinis:
Mažiulis 1984a, 81
Antraštė:
skẽteras
Reikšmė:
stogo šelmuo, Dachfirst
Straipsnelis:
žr. sketera
Šaltinis:
Eckert 1972b, 135–145
Antraštė:
skẽteras
Straipsnelis:
žr. sketera
Šaltinis:
Urbutis 1974b, 132–136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas