Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skiáutė
Straipsnelis:
žr. kailis
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 206–207
Antraštė:
skiáutė
Straipsnelis:
S.-kr. trm. sćũt reiškia ne vien ‘bet koks ilgasis galūnių kaulas’ [41], bet taip pat ‘stiebas’. Minėta s.-kr. lytis (savo aplinkoje izoliuota) gretintina su č. trm. šuta, šůta, šutka ‘miško medžio eglės konkorežis’, slovk. trm. ščutka ‘konkorežis, išlukštenta kukurūzo burbuolė’, ukr. trm. čútka ‘eglės konkorežis’ [42]. Pateikti duomenys įgalina rekonstruoti prasl. trm. lytį *ščutъ : *ščuta [43], reiškiančią ‘stiebas; stiebas, laikantis lapą, vaisių (kitos minėtos yra antrinės)’, su kuria sietina lie. skiáutė ‘gabalėlis medžiagos, lopas’, skiáutis, la. šk̨àute ‘(aštri) briauna (pirminė reikšmė - ‘kažkas atskirta, atplėšta)’ < ide. *skēu-t- ‘pjauti, atskirti’.
Šaltinis:
Boryś 1978, 41–44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas