Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skilándis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. шкілэ́ндзя ‘kiaulės storoji žarna, dugnolis’, dgs. ‘(menk.) pilvas, vėdaras’ Nosovičius CБH 711; sen. dok. скилондь, скилон(ь)дзъ (ir pan.) ‘skilandis’, žr. Jablonskis LŽ 65, 109 t., 212 t.; le. trm. skiłańdź ‘skilandis (kimštas ir rūkytas kiaulės ar avies skrandis)’, skiłądz ‘kiaulės storoji žarna’ SJP VI 142 < lie. skilándis (dėl dab. br. šk- žr. s. v. склюд, lie. skliutas).
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 156
Antraštė:
skilándis
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas