Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skìltis
Straipsnelis:
[Aptariami rytų bl. *skē̆l-/*skil- ‘skelti’ atstovai]. Labai daug vardažodinių vedinių, reiškiančių skėlimo, pjovimo rezultatą. Lie. skìltis, skylė̃, skalà, la. šķèle ‘riekė, skiltelė’, pr. scolwo ‘skiedra’, s. sl. skolka ‘Muschel’, r. осколок ‘atskala, skeveldra’, сколька ‘kriauklė’, щель ‘plyšys’, s. isl. skilja ‘Spalten’, s. v. a. scala ‘žievė’, v. air. scailt ‘plyšys’. Retesnės įrankio, atlikėjo ar kito su atitinkamu veiksmu susijusio dalyko reikšmės: go skilja ‘mėsininkas’; go skildus ‘skydas’, s. isl. skalm ‘peilis, kardas’; r. скала, č. skála ‘uola’. Dar žr. skélti.
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 383
Antraštė:
skìltis
Straipsnelis:
žr. skilti
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 121
Antraštė:
skìltis
Reikšmė:
(abgeschnittene) Schiebe
Straipsnelis:
Go. skildus*, s. isl. skjǫldr, s. ang. scield, s. saksų skild, s. v. a. skilt ‘Schild’ < germ. *skel-đu- neturi aiškios etimologijos. Artimiausias yra lie. skìltis f. ‘(abgeschnittene) Schiebe’. Jei pirminė reikšmė buvo ‘Brett’ ar pan., tai galima kildinti germ. *skel-đu- iš šaknies *skelH- ‘spalten’ (plg. lie. skélti ‘t. p.’), taigi iš *skélh₁-tu-/*skl̥h₁-téu̯-.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 529

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas