Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skiñkis
Reikšmė:
ein schwaches, saures Getränk
Straipsnelis:
scinkis (su sk-) E. 388 ‘Schenkbier’ – kaip ir lie. skiñkis iš vok. kalbos (be vok. formos Schenke fiksuojama dar Schincke).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 307
Antraštė:
skiñkis
Straipsnelis:
[Germanizmuose] yra išlikęs s. vok. priebalsių junginys su sk [(kai kuriose v. ž. tarmėse ž. pradžios sk dar yra išlikęs, A. Lasch Mittelniederdeutsche Grammatik, 1914, § 334)], pvz.: [...] skiñkis ‘prastas, silpnas alus, gira’ (Lex 74a, C II 412, Q 442, R II 305, M Ž II 409, W, LSB 285, K, K. Donel, Jn.), plg. v. v. ž. schenkebêr ‘alus, kurį dovanoja’ (K. Schiller, A. Lübben Mittelniederdeutsches Wrtb., [...].
Šaltinis:
Čepienė 1996, 157
Antraštė:
skiñkis
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žodžiai, kuriuose suponuojamas garsų pakitimas in < en.] Pr. scinkis EV 386 iš v. v. a. schenk-bier (lie. skiñkis) […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas