Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skìrtis
Straipsnelis:
Veiksmažodinė s. air. šaknis scar- ‘atskirti, skirtis, išvynioti, išnykti’, 3 sg. praes. ní-b-scara ‘neatskiria’ [S33]. Britų kalbose ją atliepia valų yogar ‘skirti, skirtis’, gwasgar ‘išsklaidyti’, s. bret., scarat glosa ‘diiudicari’, v. bret., bret. discar ‘kirsti’. Reikia kildinti iš pamatinio *skɘr-eɘ-, jį susiejant su šaknimi *(s)ker- ‘kirsti’: gr. κείρω ‘kertu, pjaunu’ ir t. t., s. i. kr̥ṇā́ti ‘jis sužeidžia, užmuša’ (su nosiniu infiksu), s. v. a. sceran ‘kirpti, kirsti’, lie. skìrtis ir t. t. Plg. C. Watkins, For Roman Jakobson 617 Indo-Eur. Origins of Celtic Verb 187–189; Pok. 939.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, s33–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas