Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sklę̃sti
Straipsnelis:
Kaip sl. *chlǫdъ (pvz., č. dial. chloud ‘pałka, kij’ ir kt.) atitikmuo nurodomas lie. sklandà, sklandùs ‘kołek w płocie’ (ESSJ 1981: 38), o kaip rekonstruojamojo *chlędnǫti pamatinio veiksmažodžio atitikmuo – lie. sklę̃sti, sklendžiù. Fraenkelis lie. sklę̃sti ir sklandà, sklandùs kildina iš ide. šaknies *(s)kel-
Šaltinis:
Jakubowicz 2006, 1221–122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas