Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sklỹpas
Reikšmė:
gabalas, luistas, kąsnis
Straipsnelis:
žr. kliepas
Šaltinis:
Откупщиков 1973, 30–35
Antraštė:
sklỹpas
Reikšmė:
žemės gabalas, tam tikras žemės plotas
Straipsnelis:
žr. kliepas
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 52–53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas