Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skõlyti
Reikšmė:
imti iš ko nors pinigų įmokai užmokėti
Straipsnelis:
Pr. poskulīt 55,7 arba paskulīton 55,17 ‘raginti, skatinti, mokyti, ermahnen’ [ir kt.]. Pr. poskulīt Trautmanas Apr. Spr. 406 gretina su lie. skõlyti ‘wegen Zahlung einer Schuld machen’, tačiau pr. paskollē signalizuoja, jog balsis -u- šio v. šaknyje yra trumpas, o ir ‘ermahnen’ reikšmė gana skiriasi nuo ‘wegen Zahlung einer Schuld machen’. Ko gero reikėtų galvoti apie ryšį su skellānts bei skallīsnan, jei paskulīt yra kauzatyvas - taip ir Walde Vrgl. Wrtb. II 596.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 287

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas