Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skõtertė
Reikšmė:
staltiesė; lovos paklodė, drobulė
Straipsnelis:
Latviškas rankšluoščio pavadinimas skāteris perimtas iš lie. k. (skõtertė, skõtertis ‘staltiesė’, ‘lovos paklodė, drobulė’ LKŽ XII 1021), kurie pasiskolinti iš artimos semantikos r. скатерть Ожегов 588 ar br. скацерть, скацерка ДАМБ 325, Fraenkel 812, Б. Лаумане, Контакты ла. яз. 86).
Šaltinis:
Jansone 1997, 85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas